Nyheter Arkiv

OSSE-nätverkets nya styrelse

Härmed är OSSE-nätverkets styrelse införd på nätverkets hemsida.

Följ denna länk för att se den nya styrelsen.

Bilder från Seminariet – Vägar ur konflikter – Exemplet Ukraina och OSSE

Talarna vid Ekéuseminariet, fr. h. Anders Byrén, Rolf Ekéus, Peter Wallensteen, Lars-Erik Lundin samt Olof Kleberg (moderator)
Rolf Ekéus summerar Talarna vid Ekéuseminariet, fr. h. Anders Byrén, Rolf Ekéus, Peter Wallensteen, Lars-Erik Lundin samt Olof Kleberg (moderator)sina synpunkter.
(FOTO: Gunnar Stenarv)

(Läs mer)

Bilder från OSSE-nätverkets seminarium Pressfrihet och öppenhet – en metod för fred.

Arne König talar om hoten mot journalistiken

Arne König talar om hoten mot journalistiken. (Foto: Gunnar Stenarv)

(Läs mer)

OSSE-nätverkets stipendiater till OSSE:s årliga konferens för mänskliga rättigheter i Warszawa 2013

HDIM (The Human Dimension Implementation Meeting), Europas största årligt återkommande konferens inleds den 23 september och pågår fram till den 4 oktober. Konferensen arrangeras av ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) och har syftet att verka som en plattform där organisationer som representerar det civila samhället, internationella organisationer och delar av OSSE, ska kunna mötas för att bland annat diskutera genomförandet av de åtaganden som deras regeringar antagit inom området av mänskliga rättigheter och demokrati. (Läs mer)

Bilder från seminariet – Vilken nytta gör svenska valobservatörer?

(Läs mer)

Äldre nyheter
OSSE-nätverkets hemsida har äntligen fått sig ett ordentligt ansiktslyft. Följ nätverkets aktiviteter, evenemang, artiklar och rapporter på dess nya sida. Vår ursprungliga adress kommer att finnas kvar där gamla artiklar och rapporter kan läsas. All form av uppdatering kommer dock att upphöra och istället visas på den nya adressen!


Följ denna länk för komma till OSSE-nätverkets nya hemsida


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
OSSE-nätverket består av ett antal frivilligorganisationer och enskilda intresserade. Nätverket har som syfte att främja en allsidig information om Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) jämte frågor om denna regionala organisations samarbete med andra mellanstatliga organ och dess anknytning till FN.Bli medlem

Svenska frivilligorganisationer NGO - CSO (Civila samhällets organisationer) liksom enskilda personer är välkomna som medlemmar i OSSE-nätverket. Inval sker vid årsmötet. Årsavgiften för organisationer är 700 kr, för enskilda 100 kr. Anmäl intresse till nätverkets sekreterare. Skriv ut namn, full adress samt ev e-postadress. Nätverkets plusgiro är 85 67 08-3.

› Våra medlemmar

Tillbaka till toppen