En närmare titt på Giving Pledge – Vad är det och vad det innebär del 2

I samband med att jag började skriva om stiftelser, organisationer och välgörenhet så var det ett ord eller namn som återkom gång på gång på gång och det var “The Giving Pledge”. Då jag inte kände till uttrycket eller vad det stod för beslöt jag mig för att gräva lite djupare kring ämnet och se exakt vad det innebar. Jag hade en liten insikt i vad syftet och målet var men mitt intresse av att veta mer fick mig att söka reda på mer fakta.

Varför ge ett löfte?

Hoppet var att få en grupp individer att komma med löftet och på så sätt visa sina avsikter, i hopp om att fånga andra individers intresse och på så sätt inspirera dem att göra det samma. Målet skulle vara att:
inspirera, skapa en diskussion och handling, inte enbart fokus på belopp utan mer på vad det skulle användas till och hur det skulle hjälpa folk samtidigt som man introducerade likasinnade individer med varandra och hur deras agerade kan komma att hjälpa andra på bästa möjliga sätt.

VI lever idag under spännande tider när det gäller filantropi där innovativa tillvägagångssätt och framsteg inom den teknologiska utvecklingen dagligen omdefinierar vad som är möjligt. We live in an exciting time for philanthropy where innovative approaches and advances in technology have redefined what’s possible. Gräsrotsrörelser visar varje dag hur en enskild individ, oavsett rikedom, kan ha en varaktig inverkan på andras liv.

Hur fungerar det?

Först ut, varför skulle man gå ut med att säga att man tänker skänka bort delar av sin förmögenhet? Orsaken bakom detta uppges vara för att man vill få ut budskapet och som sagt skapa en diskussion och genom detta kanske få fler individer att ge liknande löfte och få en inblick i vad all deras hjälp och givmildhet kan påverka. Det fungerar på så sätt att varje individ eller familj som ansluter sig till ”The Giving Pledge” kommer att skriva ett brev som publiceras där man delar med sig av vad eller hur mycket man tänker donera och anledning bakom varför man tagit detta beslut, vad det var som fick dem att ta steget att gå med i denna exklusiva grupp. En gång per år kommer det sedan att hållas ett event där alla som valt att gå med, träffas upp för att dela idéer och tankar med varandra och på så sätt kanske lära sig ett och annat eller få förslag på hur man kan förändra eller förbättra sitt arbete inom välgörenhet. Under årets gång kommer också individer ha möjlighet att föra konversationer med varandra inom specifika områden som det är speciellt intresserade av. Målet är att man ska komma i kontakt med likasinnade och genom detta förenkla arbetet som personerna utför, att lära sig från varandra.

Själva löftet går inte ut på att man kommer att skicka pengar någonstans eller att man går ut med att man ska stödja någon specifik organisation eller område, det hela handlar bara om att man visar att man har för avsikt att donera majoriteten av sin förmögenhet till välgörande ändamål eller organisationer, antingen under sin livstid eller efter personens bortgång. Exakt hur arbetet går till, till vilka organisationer eller ändamål pengarna går är helt och hållet upp till den enskilde individen. Det betyder inte individerna behöver exempelvis ge pengar till Bill & Melinda Gates Foundation eller någon annan, namngiven organisation, det är helt och hållet individuellt.