Generösa företag under 2015 del 1

Det föll sig naturligt att fortsätta resan genom välgörenhet med att titta närmare på företag, efter att inledningsvis fokuserat på givmilda individer. Detta är den andra delen i denna serie av två. I första delen gick jag igenom de fyra mest generösa företagen under 2015 och här följer nu ytterligare tre företag, ExxonMobile, Chevron samt JP Morgan.

5. ExxonMobil – Petrolium

Med den enorma oljekatastrof som företaget var involverad i, som också bar företagets namn under 1989, när en oljetanker sprang läck och såg tonvis med olja förstöra miljön i Alaska, har man tvingats arbeta hårt med att förbättra företagets profil och en av vägarna man valt att ta är arbete med välgörande ändamål. Under 2015 såg man en ökning av företagets donationer på 13,2% från föregående år. Man valde främst att arbete inom områden som utbildning, förhindra malaria och ekonomisk möjlighet

Företaget var inte angelägna att dela med sig av detaljer kring hur donationerna fördelades under 2015 mer än att man sammanlagt spenderat $268 miljoner på välgörenhet. Tittar vi på tidigare års arbete så har fokus legat gentemot utbildning, med stipendium utdelade från ExxonMobil Foundation, närmare $2 miljoner som donerats till Vital Voices, en internationell kvinnogrupp samt $500,000 som gick till medicin åt gruppen Malaria Venture. Företag måste dela med sig av information som gäller stipendium som delats ut via välgörenhetsorganisationer som företaget driver men inte när det gäller direkta bidrag som företaget delat ut. Därför var det svårare att få konkreta uppgifter om vad pengarna under 2015 gick till.

6. Chevron – Petrolium

Det sjuknade oljepriset under 2015 påverkade hur mycket företaget Chevron donerade till välgörenhet. Resultatet blev 7,2% lägre än året innan, vilket faller sig naturligt med tanke på att intäkterna sjunkit på grund av dessa sjunkande oljepriser. Chevrons välgörenhet fokuserar på ekonomisk utveckling hos kvinnor i Centralamerika samt HIV/AIDS bekämpning i oljerika länder i Afrika där företaget är verksamt. Man har också donerat kapital till Clinton Foundation vars fokus ligger på forskning och teknisk utbildning. Chevron’s bidrag under 2015 uppgick till $225 miljoner sammanlagt.

7. JPMorgan Chase – Finansinstitut

Finansinstitutet JPMorgan Chase fokuserar sina sociala investeringar och välgörenhet på ekonomiska möjligheter. Företaget utlovade under 2015 att donera $100 miljoner i lån och stipendium för att hjälpa ekonomin i Detroit, på fötterna igen. Ett av dessa stipendier som delades ut var för att hjälpa till i utvecklingen av ett verktyg som hjälper att kartlägga nedgångna eller skadade fastigheter som samhället eller företag sedan skulle kunna renovera och återintroducera på marknaden igen, för att locka tillbaka företag och boende. Företagets ”tjänstavdelning”, beståendes av anställda på företaget som frivilligt hjälper organisationer i Detroit med att ta fram strategiska utvecklingsplaner, finansiella arbetsmodeller med kartläggning av intäktsmöjligheter och personalresurser. Sammanlagt delade man ut $214 miljoner under 2015.

Detta var allt jag hade att dela med mig av denna gång. Återkom igen om ni vill ta del av nästa inlägg, där jag tänkte skriva lite om företag och personer som levererar när det behövs som mest.