ICA och Röda Korsets välgörenhet

Många företag väljer idag att stödja olika organisationer genom att donera ett visst belopp av sin vinst eller sälja vissa produkter. ICA har under flera år valt att ta fram en speciell julserie tillsammans med Röda Korset. De produkter som då säljs genererar en viss summa direkt till Röda Korset. Det kan vara allt från några ören på saffran till större belopp på vissa blommor.

Det gör att man som konsument enkelt kan välja att stödja välgörenhet genom att göra medvetna val bland hyllorna. Pengarna som ICA genererar går främst till tre olika saker inom Röda Korset. Den första är direkt till verksamhetens olika mötesplatser runt om i hela landet. Fokus här är att bjuda in till social samvaro så att ingen ska behöva vara isolerad och ensam men också ge möjligheten till att faktiskt bygga upp en trygghet och ett socialt skyddsnät och få ett socialt sammanhang.

Nummer två pengarna går till är de frukostklubbar som Röda Korsets ungdomsförbund driver. Dessa ska hjälpa elever att få en riktigt bra start på dagen och riktar in sig till högstadie- och gymnasieskolor. Än så länge finns frukost klubbarna i Uppsala, Malmö, Göteborg och Stockholm. Det tredje som pengarna går till är fokus på de nyanlända i Sverige. Nyanlända får information om hälsa och andra frågor som kan uppstå. Runt om i landet ordnas dessutom språkcafé där alla är välkomna för att hjälpa nyanlända lära sig det svenska språket. Genom att köpa produkter under julen som har Röda Korsets märke på ICA gör man en god gärning och hjälper människor att få en bättre vardag.

Röda Korsets historia

Röda korset har funnits sedan 1863

Röda Korset bildades redan år 1863 och hade då som huvudfokus att ta hand om sårade personer i krig. Grundaren heter Henri Dunant och kommer från Schweiz. Dunant hade själv upplevt svårt sårade soldater i krig och önskade att göra en förändring. Han byggde upp organisationen tillsammans med kvinnor och lade fokus på att så många som möjligt skulle få rätt hjälp. Idag finns Röda Korset i nästan hela världen, i mer än 190 olika länder. I de muslimska länderna finns Röda Halvmånen som är en systerorganisation till Röda Korset.  Mer än 17 miljoner människor världen över arbetar frivilligt för Röda Korset och är alltid beredd att ställa upp för människor som är i nöd.

I Sverige bildades Röda Korset år 1865 och har drygt 30000 aktiva personer som arbetar runt om i landet. Ett stort fokusområde för organisationen är biståndsarbete och att nå ut till personer som svälter eller på annat sätt lider. Förutom detta bedriver man mycket utbildning inom sjuk- och olycksfallsvård så att andra ska kunna hjälpa till när det behövs.

Social verksamhet är också en väldigt stor del, att motverka utanförskap och isolering. Det gäller för alla människor oavsett om man är nyanländ i landet eller äldre som inte har några anhöriga kvar i livet. Ungdomsverksamheten är väldigt aktiv liksom den rehabiliterande biten för krigsoffer. En bred och väldigt varierad verksamhet med ett tydligt mål på att hjälpa människor i olika situationer.