Socialt företagande

Reagerar du över matsvinnet? Riskerar skolan i bygden stängas? Ömmar du för ortens ungdomar?

Har du en idé om hur du kan lösa problemet? Då kan ett socialt företag vara något för dig. Företaget kan drivas i olika former. Helt ideellt, som en ekonomisk förening, handelsbolag eller till och med som aktiebolag. Syftet, innehållet och drivkraften ska dock vara den nytta för samhället som företaget kan generera. Arbetslöshet, rehabilitering, miljöproblem, utanförskap eller en alltmer avfolkad landsbygd. Eventuella ekonomiska vinster ska återinvesteras i företaget för att på så sätt skapa ytterligare samhällsvinster. Det sociala företaget arbetar inte för egen vinst, utan för ett bättre samhälle.

Regeringsmål

Regeringens mål för socialt företagande är att bygga ett starkt, rättvist och hållbart samhälle. Under 2018 – 2020 satsar regeringen 150 miljoner på projektet. Målet är dessutom att öka medborgarnas inflytande till ett mer inkluderande samhälle. Detta ligger också i linje med FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Regeringens tanke är att många människor sitter inne med företagsidéer inom olika områden. Socialt företagande handlar om att med nya, friska och innovativa ögon hitta lösningar inom till exempel integration, miljö, utbildning, arbete eller jämställdhet.

Olika företagsformer

Sociala företag kan som sagt ha olika företagsformer. Ofta utmanar de idén om hur ett företag ser ut. Många har valt en hybrid organisationsform. De kan till exempel vara en blandning av stiftelse, handelsbolag, förening och aktiebolag. Det finns inga särskilda regler för hur ett socialt företag måste organiseras. Hur mäter man då den samhällsnytta som företaget gör? Om företaget har investerare som vill göra affärer vill de kunna se resultat. Här är det viktigt att man har metoder som kan mäta resultatet. Ett exempel är ISO 26000. ISO är en internationell vägledande standard för företag och organisationer inom bland annat miljö. ISO 26000 är ett standardiseringsmått som mäter företagens samhällsansvar, till exempel etiskt uppförande, transparens, respekt för mänskliga rättigheter.

Sprida information och kunskap

Sverige är en förebild för många länder genom att vara ett tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Regeringen menar att för samhällets vidare utveckling borde vi bättre ta tillvara på medborgarnas entreprenörskap och innovationskraft. Det sociala företagandet är en heterogen grupp av aktörer inom både den offentliga och privata sektorn, eller en blandning av dessa. Regeringen pekar ut några förändringsområden. En är att offentliga aktörer ska bli bättre på att samarbeta och handla med sociala företag. En annan är att erbjuda finansiering och annan hjälp att praktiskt starta ett företag. Ett tredje utvecklingsområde är att göra satsningen på sociala företag mer känd. Informera och sprida kunskap om goda exempel och ordna mötesplatser för företag och potentiella kunder är några förslag. Tillväxtverket är en statlig myndighet vars uppdrag är att främja hållbar näringslivsutveckling. De har startat projekt runt om i Sverige för att sprida information om sociala företag.

Arbetskooperativ

Arbetskooperativ är en vanlig form av socialt företag. Det ägs och drivs av de som företaget är till för. Det kan till exempel vara ett snickeri med rehabilitering för människor i behov av arbetsträning, en idrottsförening för funktionsnedsatta, en hantverksförening med försäljning, cykelreparation, återvinningsbutik eller till och med bemanningsföretag. Kunskap om sociala företag behöver spridas. I övrigt är det upp vår egen vilja och fantasi!